Więcej informacji na temat kursu inteligencji emocjonalnej tutaj